invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Jaarbeeld 2013 ‘Verhalen uit de praktijk van In voor zorg!’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In het jaarbeeld 2013 geeft In voor zorg! een beeld van trajecten en activiteiten van het afgelopen jaar. We schetsen kort voor welke uitdagingen de langdurige zorg staat en in interviews en verslagen leest u vervolgens welke oplossingen organisaties hiervoor hebben gevonden. Ook vindt u voorbeelden van tools die tijdens In voor zorg-trajecten zijn ontwikkeld.

2013 was binnen In voor zorg! een jaar van voorbereidingen met de koplopers voor de transformatie van de sector. 2014 staat expliciet in het teken van de implementatie van de noodzakelijke hervormingen binnen en tussen de organisaties. Organisaties moeten keuzes maken voor de veranderingen vanaf 1 januari 2015.

Samenwerking

Dat betekent dat er ingezet moet worden op samenwerking in de zorg aan huis: een sterke eerste lijn en een koppeling aan het sociale domein. In 2013 was dit binnen In voor zorg! al een belangrijk thema. Op het In voor zorg-congres ‘Zorg vormgeven in de wijk’ stond de vraag centraal: Hoe organiseert u straks de zorg in de wijk? Zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars kwamen met verschillende goede voorbeelden die aangaven dat er al volop gepionierd wordt. De olievlekwerking komt inmiddels op gang.

Toekomstbestendig

In voor zorg! heeft de afgelopen jaren 359 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het verbeteren van hun toekomstbestendigheid. We deden dit met verbetertrajecten op het terrein van bedrijfsvoering, professionals, technologie en samenwerking. Eind 2013 waren 129 trajecten afgerond. Wat hebben deze trajecten opgebracht? In het jaarbeeld 2013 leest u per thema de belangrijkste resultaten. Duidelijk is dat organisaties belangrijke stappen zetten om toekomstige vragen van de samenleving te faciliteren en dat meer met minder echt mogelijk is.

Er zijn geen standaardoplossingen in een toekomst die toenemend dynamisch is en blijvende wendbaarheid van organisaties zal vragen. We moeten samen uitvinden hoe het wordt. In voor zorg! biedt daarvoor ook dit jaar weer veel handvatten!

Meer weten

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg