invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IGZ vernieuwt haar toezicht

Gepubliceerd op:

De zorg verandert en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) vernieuwt daarom haar toezicht. De IGZ wil nog meer focussen op de cliëntgerichtheid van de zorg, waarbij kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat. Om te bekijken hoe dit het beste kan, heeft de IGZ de laatste jaren onderzoek verricht. De inspectie voerde verschillende pilots uit met de inzet van mystery guests en van een observatiemethode bij ouderen met dementie.

Observatiemethode bij onbegrepen gedrag

Bij het onderzoek naar onbegrepen gedrag maakte de inspectie gebruik van de observatiemethode SOFI (Short Observational Framework for Inspection). Dat is een methode die ontwikkeld is door de Bradford universiteit en de CQC. De inspectie liet deze methode evalueren door het NIVEL.
De belangrijkste conclusie van die evaluatie is dat deze inspectiemethode de potentie heeft om het toezicht cliëntgerichter en objectiever te maken. De inspectie krijgt een beter beeld van de zorg en hoe die verleend wordt. Daarnaast benadrukt de inspectie op deze manier het belang van het centraal stellen van de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Ook helpt het zorgverleners kritisch te kijken naar het eigen handelen en zo de zorg verder te verbeteren. De inspectie zal dit jaar verdere ervaring op doen met de observatiemethode.

Inzet mystery guests

In 2011 en 2012 zette de inspectie voor het eerst mystery guests in. Op grond van deze eerste ervaringen startte de inspectie in het najaar van 2014 met een tweede pilot waarbij 20 bezoeken werden gebracht aan de intramurale ouderenzorg. Doel was te onderzoeken welke informatie de inzet van mystery guests voor de inspectie oplevert en welke informatie nodig is om te komen tot een oordeel waarin de beleving van de cliënt en mantelzorger is meegewogen.

De belangrijkste conclusie van het evaluatieonderzoek is dat de mystery guests tijdens hun bezoeken eerder vanuit een burgerperspectief kijken dan vanuit een cliëntperspectief. De blik van de mystery guests is daarom beter te vergelijken met de blik van een mantelzorger. Als vervolg op de inzet van mystery guests, richt de inspectie zich in 2015 op de mogelijke inzet van ervaringsdeskundige lekeninspecteurs om het cliëntgericht toezicht verder vorm te geven.

In het plan van aanpak van de staatssecretaris van VWS voor de kwaliteit van verpleeghuizen, wordt de inspectie gevraagd verder te investeren in cliëntgericht toezicht. Deze ontwikkelingen zijn hier een invulling van.

Bron: IGZ

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg