invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cliënten horen ook bij ledenorganisatie Zorgboog

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorgboogextra, de ledenorganisatie van de Zorgboog, behartigt vanaf 1 maart 2015 de centrale medezeggenschap van alle cliënten van de Zorgboog. De coöperatieve vereniging biedt, met ruim 23.000 leden, een stevig fundament voor de medezeggenschap en versterkt hiermee de positie van alle cliënten van de Zorgboog. 

Betrokkenheid verstevigen

'Als Zorgboog hechten we veel waarde aan de medezeggenschap en de inspraak van onze cliënten', vertelt Henri Plagge, voorzitter raad van bestuur van de Zorgboog. 'Juist in deze periode van veranderingen in de zorg en in de maatschappij willen we de betrokkenheid van de cliënten bij ons beleid verder verstevigen. Samen met de centrale cliëntenraad en vele anderen hebben we hier de afgelopen periode bij stilgestaan.'

Alle cliëntgroepen betrekken

De Zorgboog heeft de medezeggenschap altijd vormgegeven met een centrale cliëntenraad op organisatieniveau en regionale raden voor één of meerdere locaties, legt Henri Plagge uit. 'Zij behartigden de belangen van zowel de bewoners in onze woonzorglocaties, als van onze cliënten die thuis zorg en ondersteuning krijgen. In de praktijk echter, waren de leden van deze raden vaak vertegenwoordigers van onze bewoners. Terwijl juist steeds meer cliënten, jong én oud, thuis (blijven) wonen. Het bleek erg lastig om met deze opzet alle cliëntgroepen te betrekken. En als Zorgboog willen we juist met alle groepen in gesprek, zodat we een compleet beeld krijgen van wat er leeft. Door de medezeggenschap onder te brengen bij ledenorganisatie Zorgboogextra kunnen we hier verandering in brengen.'

Ledenraad

Vanuit de leden gaat de Zorgboog een ledenraad benoemen die de mening en belangen van álle leden en cliënten van de Zorgboog vertegenwoordigt. De raad bestaat uit maximaal 19 leden en is wat samenstelling betreft een afspiegeling van alle cliëntgroepen in het werkgebied van de Zorgboog.

'We gaan de ledenraad op een proactieve manier betrekken bij het beleid en de keuzes die de Zorgboog in de toekomst moet maken. Daarnaast gaan we werken met digitale ledenraadplegingen, zodat we ook de mening over een bepaald onderwerp of van specifieke doelgroepen kunnen meten. Op deze manier gaan we steeds meer in dialoog met onze leden en cliënten', vertelt Monique Gubbels - Van Oosterhout, manager van Zorgboogextra.

Kruisverenigingen

Zorgboogextra heeft per 1 maart 2015 alle (wettelijke) bevoegdheden op het gebied van medezeggenschap overgenomen van de centrale cliëntenraad. Henri Plagge: 'Hiermee geven we een stevige impuls aan brede medezeggenschap van onze leden en cliënten. Vroeger gaven ook de kruisverenigingen op deze wijze vorm aan hun medezeggenschap. Zij betrokken hun leden heel actief: de leden dachten mee, praatten mee en adviseerden de vereniging bij het te voeren beleid. Met Zorgboogextra willen we dit ook bereiken. We steken de verbinding en betrokkenheid van de vroegere kruisverenigingen, waar ook de wortels van de Zorgboog liggen, als het ware in een modern en uniek jasje.'

Bron: de Zorgboog

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg