invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Anders werken met zelfsturing in de zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! heeft de afgelopen jaren veel zorgorganisaties begeleid bij de omslag naar zelfsturing. Dit heeft behoorlijk wat impact. Niet alleen op de medewerkers in de teams, maar op de hele organisatie. Het is een nieuwe en andere manier van denken, doen en organiseren. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Dit biedt zorgprofessionals veel meer ruimte voor het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de eigen taken en voor bijvoorbeeld teamresultaten. Zelfsturing vraagt ook om samenwerking met andere disciplines en over organisatiegrenzen heen. Dankzij de inzet van zelfsturende teams is er een betere aansluiting op de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. De tijd bij de cliënt is meer betekenisvol, de zorg is meer op maat en de kwaliteit van zorg gaat omhoog. Zo leidt zelfsturing tot hogere cliënttevredenheid, meer zelfredzaamheid, minder acute zorgvragen en een sneller herstel. Zelfsturing komt dus ook ten goede aan cliënten.

Jos de Blok pionier zelfsturing

Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg Nederland en wijkverpleegkundige van achtergrond, is voorloper op het gebied van zelfsturing en spreker tijdens het eindcongres In voor zorg!. Al in 2006 startte hij vanuit Buurtzorg met zelfsturende teams, naar grote tevredenheid van medewerkers en cliënten. Buurtzorg gaat uit van de professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt hun zelfsturing. De filosofie van De Blok is gebaseerd op:

  • de verpleging en verzorging weer ‘op maat’ naar de mensen brengen
  • samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken naar de beste oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te bevorderen
  • de zorgverlening is de verantwoordelijkheid van zelfsturende Buurtzorgteams (van verpleegkundigen en verzorgenden)
  • het leveren van professionele zorg volgens professionele standaarden, evidence based en gemonitord
  • de effectiviteit van de zorg staat centraal; er wordt niet meer geleverd dan nodig is en niet langer dan nodig is
  • de organisatie is plat en horizontaal georganiseerd, met nauwelijks managers

Geen doel op zich

Natuurlijk is zelfsturing geen doel op zich, maar een middel om efficiënte, cliëntgerichte zorg te verlenen. Zelfsturing geeft veel voordelen: het legt veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers; grote betrokkenheid van de medewerkers bij de inhoud van het werk en flinke besparingen in de overheadkosten door wegvallen van operationeel management.

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg