invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZorgAccent: Zelfsturende wijkteams en technologie een match?

Gepubliceerd op:

Binnen de thematranche technologie heeft ZorgAccent een begin gemaakt met de opschaling van beeldzorg naar de 60 teams van de wijkverpleging. Op het moment dat cliënten zelf gaan vragen om zorgcontact via een tablet, wil ZorgAccent daar direct op kunnen inspelen. ZorgAccent hoopt daarnaast na volledige opschaling met beeldzorg voor een lager budget dezelfde cliënten te kunnen blijven ondersteunen met kwalitatief goede zorg.

Cultuurverandering

De organisatie heeft met name ingezet op enthousiasmeren en kennis vergroten over de mogelijkheden van beeldzorg. Er is intensief gewerkt aan cultuur, onder andere door de organisatie van 3 grote bijeenkomsten over zorgtechnologie, het opzetten van een zorgtechnologielab om binnen te lopen met vragen en een proef met 3 teams om, met intensieve begeleiding, ervaring op te doen met beeldzorg.

Interventies

In de praktijk kwam beeldzorg echter nog niet van de grond. De ontwikkeling van zorgtechnologie is als speerpunt opgenomen in het jaarplan voor 2016 en 2017. De directeur Wijkverpleging gaat daarover nu afspraken maken met de teams. Dit zet meer druk op de teams om daadwerkelijk aan de slag te gaan met zorgtechnologie. In een organisatie die principieel zelfsturend is ingericht, is het belangrijk interventies in te zetten die passen bij deze vorm van organiseren en toch sterk motiveren om in beweging te komen.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg