invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorg verandert: Met elkaar in gesprek

Gepubliceerd op:

In de zorg vinden veranderingen plaats. Maar wat betekent dit voor zorgorganisaties? Veranderingen in de zorg leveren vaak vragen op. Programma Zorg Verandert, gesteund door het Ministerie van VWS, staat mensen bij in hun zoektocht naar betere, passende oplossingen voor deze veranderende zorg. Hoe kunnen we mensen begeleiden zodat ze meer zicht krijgen op wat ze willen? Wat helpt hen om de regie te nemen en te behouden? Hoe stimuleer je mensen om hun eigen netwerk te activeren? Dit zijn allemaal vragen die Zorg Verandert helpt beantwoorden. Het programma brengt een brochure uit waarin organisaties een bijeenkomst op maat kunnen samenstellen. Deze bijeenkomsten kunnen helpen om mensen in gesprek te brengen over veranderingen in de zorg.  

Kracht van dialoog

Zorg Verandert gebruikt de dialoog als instrument om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én hun omgeving (mantelzorgers, vrijwilligers) met elkaar in gesprek te brengen. Dit leidt tot meer bewustzijn over de eigen situatie. En hierdoor meer zicht op de eigen behoeften. Samen denken deelnemers na over oplossingen die passen bij die eigen wensen en behoeften. Het programma Zorg Verandert organiseert dialoogbijeenkomsten en verschillende workshops. Daarbij sluiten ze zoveel mogelijk aan bij initiatieven en bijeenkomsten van cliënten- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders.

Brochure 'Met elkaar in gesprek'

Het programma Zorg Verandert heeft de brochure 'Met elkaar in gesprek' uitgebracht. In de brochure staan de mogelijkheden die het programma heeft voor organisaties. Met 7 bouwstenen kunnen organisaties een bijeenkomst op maat samenstellen. Een dialoog, een workshop óf een combinatie daarvan. De 7 bouwstenen zijn:

  • De dialoog
  • Drieluik: 2 dialogen + workshop: ‘Welke stap zet jij?’
  • De brede dialoog
  • De dialoog bij een instelling
  • Een lokale informatiebijeenkomst met dialoog
  • Workshop: ‘Welke stap zet jij?’
  • Workshop keukentafelgesprek: ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan.’

Thema's die veel aan bod komen in de bijeenkomsten zijn: zelfredzaamheid, eigen regie, versterking van het sociale netwerk en een inclusieve samenleving. Bij elke bijeenkomst haalt Zorg Verandert feedback op bij de deelnemers. Ze gebruiken de informatie om effecten van veranderingen in de zorg te monitoren. Aan de inzet van Zorg Verandert zijn geen kosten verbonden.

Bron: Zorg verandert

Meer weten

  • Bekijk de website van Zorg Verandert en lees meer over de bijeenkomsten. U kunt contact opnemen met één van onze regiocoördinatoren over de samenwerkingsmogelijkheden. De contactgegevens vindt u ook op de website van Zorg Verandert.
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg