invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

Gepubliceerd op:

De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen. Bovendien zullen bewoners van instellingen en hun naasten steeds meer hun voorkeuren uitspreken: waar zouden ze willen wonen? Met wie? En hoe zouden zij hun zorg willen ontvangen?

De zorg moet daar op worden toegerust. Daarom heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zijn voorstellen voor verbetering van de gehandicaptenzorg, zoals beschreven in het plan 'Samen werken aan betere gehandicaptenzorg' aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de uitvoering van dit plan wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken. In 2016 is dat 1,6 miljoen euro en voor de twee jaren daarna wordt in de begrotingen ruimte gemaakt voor 5,8 miljoen euro per jaar.

Krachtig en kwetsbaar

Van Rijn: 'Dit zijn tegelijk heel krachtige en heel kwetsbare mensen. Zij zijn hun hele leven afhankelijk van de zorg die wij als samenleving bereid zijn voor hen te organiseren. Dat schept de verplichting om continu te kijken: wat kan er anders? Wat moeten we verbeteren? Hoe zorgen we voor hen op de best mogelijke manier, nu en in de toekomst?'

Samen werken aan betere gehandicaptenzorg

Het plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’ draait onder andere om de volgende punten:

  • een verstevigde positie voor de mensen om wie het gaat; zij moeten zelf keuzes kunnen maken over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen;
  • een passend antwoord voor de bijzondere zorgvraag die meerdere groepen mensen met beperkingen hebben;
  • professionals zullen daarom extra en beter toegerust worden op de toekomst, met meer opleiding en meer tijd voor reflectie op het vak;
  • bevorderen van samenwerking tussen, en visie bij bestuurders.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg