invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZN publiceert sectorale inkoopkaders Wlz 2016

Gepubliceerd op:

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni 2015 het inkoopkader Wlz 2016 gepubliceerd. De zorginkoopkaders per sector geven de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2016 gezamenlijk maken.

Op 1 juni 2016 publiceren alle zorgkantoren de definitieve documenten voor de zorginkoop Wlz op de eigen website.

Eigenheid van de sector

Dit jaar hebben de zorgkantoren gekozen voor het opstellen van een uniform inkoopkader per sector: voor Wlz Verpleging & Verzorging, voor Wlz Gehandicaptenzorg en voor Wlz Geestelijke gezond­heidszorg. Bij de inhoudelijke uit­werking van kwaliteit en cliëntgerichtheid is meer aansluiting gezocht bij de kenmerken en eigenheid van de sectoren binnen de Wlz.

Kwaliteit verbeteren

ZN benadrukt dat het inkoopkader Wlz 2016 duidelijk maakt dat sprake is van een trendbreuk in wat van de zorgaanbieders van langdurige zorg verwachten. Dat geldt ook voor de de manier waarop aanbieders met de zorgkantoren in gesprek gaan.

Het is de bedoeling dat aanbieders concrete plannen ontwikkelen voor de verbetering van de zorgkwaliteit. Met het zorgkantoor bespreken zij hoe deze bijdragen aan de (ervaren) kwaliteit door de cliënt en hoe de resultaten inzichtelijk gemaakt worden. Daarbij valt te denken aan:

  • Hoe draagt de zorgaanbieder bij aan het langer thuis kunnen blijven wonen van cliënten?
  • Hoe wordt het netwerk van de cliënt ingezet?
  • Hoe werkt de zorgaanbieder samen met de huisarts en het netwerk van de cliënt?
  • Hoe waarborgt de aanbieder het deskundigheidsniveau van de medewerkers?

Ook afstemming met cliëntenraden - om te waarborgen dat de ontwikkelplannen aansluiten bij wat de cliënten willen - is een belangrijk aandachtspunt.

Meerjarenafspraken

Vanaf 2016 kunnen zorgkantoren met zorgaanbieders die zich proactief inzetten voor onder andere de verbetering van kwaliteit en cliëntgerichtheid, een 2-jarige overeenkomst sluiten. Daarmee willen zij zorgaanbieders stimuleren om ook voor de lange ­termijn­ kwaliteitsinvesteringen te doen die leiden tot een betere kwaliteit van zorg, leven en bestaan.

Ruimte voor regionaal maatwerk

Met het inkoopkader wil ZN nadrukkelijk geen blauwdruk bieden voor de dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder. Omdat de situatie per regio verschilt, moet er immers voldoende ruimte zijn voor regionaal maatwerk.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg