invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wijkzorgnetwerken in ontwikkeling

Gepubliceerd op:

In de periode juni 2014 tot juni 2016 ondersteunde In voor zorg! de betrokken samenwerkende organisaties bij de ontwikkeling van Wijkzorg in Amsterdam. De gemeente Amsterdam voert de regie over dit proces. 

De ontwikkeling van Wijkzorgnetwerken is voor de gemeente Amsterdam en haar maatschappelijke partners een belangrijke pijler in de transformatie van het sociaal domein. Er bleek echter geen raamwerk beschikbaar om de ontwikkeling van de wijkzorgnetwerken in de 22 gebieden van Amsterdam adequaat te monitoren en te richten.

Model voor netwerkvolwassenheid

Op basis van de praktijkervaringen in de gebieden en theoretische groeimodellen uit de organisatiekunde is door In voor zorg! het model voor netwerkvolwassenheid ontwikkeld. Dit model ordent de ontwikkeling van wijknetwerken in 5 fasen en 10 aspecten. Het model is verwerkt in een instrument voor zelfevaluatie dat door betrokkenen kan worden ingevuld als gezamenlijke analyse en ambitiebepaling. In de inkoop voor de Wmo 2017 is het gebruik van het model door kartrekker in de gebieden verplicht gesteld.
 
Het model is ontwikkeld in, en gemaakt voor, de Amsterdamse context, maar kan wellicht ook in andere gemeenten een waardevol hulpmiddel of inspiratiebron zijn.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg