invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

'Werken met Cirkels' realiseert een nieuwe vorm van dagbesteding

Gepubliceerd op:

Samenwerkingsverband ContourdeTwern rond In voor zorg-traject 'Werken met Cirkels' af. Gemeente Heusden nam deel aan de Thematranche Welzijn en werkt samen met 9 organisaties waaronder ContourdeTwern. 'Een cirkel is een aaneenschakeling van bewoners. De aaneenschakeling is tot stand gekomen doordat bewoners via een club, whatsapp-groep of ander verband/interesse met elkaar verbonden zijn. Elke cirkel heeft een sleutelfiguur. Dit is de persoon die de cirkel heeft gecreëerd, het initiatief neemt, verbindingen maakt en contact onderhoud met professionals.'

Sportcentrum De Heygraven

Gemeente Heusden is gestart met BIJEEN-teams, in deze teams werken de 9 organisaties samen met cirkels. Ze beseffen allemaal dat veranderingen noodzakelijk zijn en hebben een start gemaakt met het op elkaar afstemmen van hun werkwijzen. Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van een nieuwe cirkel rondom sportcentrum De Heygraven. De nieuwe cirkel heeft geleid tot een alternatieve vorm van dagbesteding. Het sportcentrum is centraal komen te staan in het traject. Het traject had enkele doelstellingen:

  • Ervaringen opdoen met een veranderproces zoals werken met cirkels (samenwerking)
  • Zichtbaar maken van de eigen kracht van de burgers (toename in zelfredzaamheid, toename in burgerinzet, preventie en dempende zorgvraag)
  • Andere vorm van financiering van BIJEEN-teams te realiseren (die dichterbij de burger ligt)

Unieke samenwerking

De samenwerking tussen de 9 organisaties is uniek. Het mooie is dat die 9 organisaties geen van alle hun stempel drukken op het nieuwe initiatief, maar wel allemaal vanuit hun eigen discipline kennis inbrengen. Het BIJEEN-team is door reflectie en begeleiding meer vanuit de kracht van de bewoner gaan werken en minder vanuit het aanbod van de organisatie. De toenemende verbondenheid tussen de professionals heeft als effect dat de bewoner meer centraal staat. Ook zijn bewoners in de wijk meer betrokken en zelfredzamer. De laagdrempeligheid van het sportcentrum zorgt ervoor dat er ook mensen komen zonder hulpvraag en dit zorgt voor een dempende zorgvraag.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg