invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Versa Welzijn verwelzijnt de zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Versa Welzijn is deelnemer van de In voor zorg! Thematranche Welzijn en presenteert de resultaten. Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland. De organisatie ondersteunt de zelfredzaamheid en eigen kracht van (groepen) mensen. Ook ondersteunt de organisatie initiatieven van burgers die iets willen doen voor hun buurt of naaste en stimuleert en ondersteunt ze vrijwilligers en helpen ze jongeren hun talent te ontwikkelen en risico's te vermijden. Ten slotte beheert Versa Welzijn accommodaties waar burgers en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Zorgarrangementen

Drie verbeteringen zijn gerealiseerd. Ten eerste worden resultaten zichtbaar gemaakt aan inwoners, de organisatie zelf en opdrachtgevers. Ten tweede leveren ze betere interventies van dichtbij, op maat en gericht op het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden van inwoners. En ten derde bieden ze zorg aan inwoners die eerder door zorginstellingen werd geboden, dichtbij huis, ‘gewoon in het wijkcentrum’ en samen met de andere buurtbewoners. De verbeteringen heeft Versa Welzijn geïmplementeerd door drie typen arrangementen te ontwikkelen waarmee ze de lichte zorg ‘verwelzijnen’. Deze arrangementen verbeteren de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners.

  • Dagbestedingsarrangementen
    Het gaat om dagbesteding, gericht op zingeving en het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden.
  • Coaching trajecten
    Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces. Waarbij de coach op interactieve wijze de cliënt aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, vergroten van zelfvertrouwen en exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
  • Vitaal langer thuis
    Het gaat over de preventie van kwetsbaarheid van oudere mensen zodat zij langer thuis kunnen wonen.

Resultaten

De nieuwe werkwijze zorgt voor tevredenheid bij inwoners en leidt tot een toename van het aantal vrijwilligers. Daarbij blijven deelnemers langer thuis wonen. Bij reeds bestaande dagbestedingsarrangementen is er een grote toename van deelnemers en komen deze personen ook meer dagdelen. Daarnaast nemen de kosten van de dienstverlening af; arrangementen zijn significant goedkoper. Ook zorgt een toename in collectieve dienstverlening voor een kostenverlaging en neemt het vertrouwen van opdrachtgevers toe.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg