invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Prijsvraag Who cares

Gepubliceerd op:

Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. “De veranderingen in de zorg gaan sneller dan we in de tehuizen aan kunnen. Op den duur zullen we meer mensen thuis helpen dan intramuraal.” – Gijsbert van Herk, jurylid en voorzitter Raad van bestuur Stichting Humanitas.

Prijsvraag

Op 18 januari werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. De prijsvraag daagt ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren uit om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste één professioneel ontwerper opgenomen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen”

Initiatiefnemers

Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Meer weten

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg