invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ONS welzijn (Vivaan) ontwikkelt innoverend instrument SamSam

Gepubliceerd op:

Vivaan is een brede welzijnsinstelling en doet mee aan de thematranche Welzijn van In voor zorg!. Vanaf januari 2016 is de organisatie gefuseerd met algemeen maatschappelijk werk, Rigom en MEE. Samen gaan ze verder onder de naam ONS welzijn.

ONS welzijn wil dat het welzijnswerk nadrukkelijker een rol pakt in de signalering van kwetsbare burgers. En ondersteuning biedt aan kwetsbare burgers om zelf problemen op te lossen. Op basis van het lange termijn doel en de huidige situatie is de veranderopgave waar ONS welzijn zich voor gesteld ziet:

  • In werkwijze: een kanteling van zorgen voor naar zorgen dat, zowel op individueel als op collectief niveau
  • In innoveren: een omslag van ontwikkelen voor, naar (systematisch) ontwikkelen samen met

SamSam

ONS welzijn heeft een nieuw welzijnsconcept geïntroduceerd, namelijk SamSam burenhulpservice. Een digitaal platform voor het matchen van vraag en aanbod van burgers voor onderlinge hulp. SamSam is een 'voorziening' die eigen kracht, sociale netwerken en burenhulp helpt ontsluiten. SamSam werkt als een voorliggende voorziening (burger-burger) en is een bindmiddel voor eigen regie en samen kracht. Ook ontstaan er nieuwe arrangementen vanuit vragen van de burgers. ONS welzijn is bezig met de doorontwikkeling van SamSam met behulp van sprints per project/activiteit. Sprints zijn een goede manier om innovatie op de agenda te zetten. Ze helpen medewerkers om een doelstelling op te knippen in haalbare subdoelen. De uitdaging ligt de komende tijd in een verdere borging (in- en extern) zonder de ondersteuning vanuit In voor zorg!.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg