invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Mosae creëert meer eigen regie bij medewerkers en cliënten m.b.v. zelfsturende teams

Gepubliceerd op:

Mosae Zorggroep is een zorgorganisatie die actief is in sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en deelnemer aan In voor zorg!. Het traject is gestart vanuit de visie dat de organisatie meer regie en regelruimte bij cliënten en medewerkers wilden creëren. Dit past in een samenleving waarin cliënten en hun familie zelf willen bepalen hoe zij hun leven willen leiden (of dat nu thuis is of in een intramurale setting) en past bij zelfbewuste zorgprofessionals die hun vak verstaan.

Doelstellingen

Mosae Zorggroep ging op zoek naar een nieuwe organisatiestrategie waarin verantwoordelijkheden anders en beter verdeeld worden. De nieuwe inrichting betrof het werken in 3 clusters met managers, een organisatie met lagere overhead en meer coachen van teams. Daarbij zijn de volgende doelen gesteld:

  • Toename van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten
  • Toename van de zelfstandigheid in de teams (eerst extra-, daarna intramuraal) 
  • Beschikbaarheid van stevige interne teamcoaches
  • Van aanbod naar vraag gestuurde ondersteunende diensten met slimmere werkprocessen
  • De implementatie van een organisatieontwerp met een lagere overhead

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg