invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Monitor wijkverpleging contracteerproces 2016

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De onderhandelingen over de inkoop van wijkverpleging voor 2015 en 2016 zijn niet makkelijk verlopen. Vorig jaar waarschuwden aanbieders dat zij patiëntenstops in zouden stellen omdat verzekeraars te weinig zorg bij hen hadden ingekocht. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Patiënten Federatie Nederland zijn geen klachten binnengekomen van patiënten die daadwerkelijk problemen hebben gehad vanwege zo'n patiëntenstop.

De berichten over mogelijke wachtlijsten zorgden wel voor onrust bij patiënten, zo bleek na een meldactie van de Patiëntenfederatie. Na de berichten over mogelijke wachtlijsten kochten de zorgverzekeraars bij bijna de helft van de aanbieders extra wijkverpleging in, meldt de NZa in de Monitor Wijkverpleging over het contracteerproces voor 2016.

Prestatieafspraken

Per 2015 ging de wijkverpleging van de AWBZ over naar de Zvw, en de inkoop dus van de zorgkantoren over naar de zorgverzekeraars. Vooral het afspreken van toereikende omzetplafonds voor 2015 bleek lastig. Voor 2016 was het merendeel van de contracten eind 2015 afgerond. Alle verzekeraars maken bij de inkoop afspraken over de prestaties verpleging en verzorging. Veel verzekeraars maken ook afspraken met aanbieders over wijkgericht werken en e-health, bijvoorbeeld de mogelijkheid om te skypen met patiënten.

Uniform onderhandelingsproces

Aanbieders zijn kritisch over de inkoop door zorgverzekeraars. Zij geven aan dat verzekeraars tijdens het onderhandelingsproces soms slecht bereikbaar zijn en dat de eisen van verzekeraars onderling sterk verschillen. Daardoor kosten de onderhandelingen aanbieders veel tijd en energie. De NZa roept de partijen op hierover in gesprek te gaan. Verzekeraars kunnen de administratieve lasten van aanbieders verlagen door hun processen meer op elkaar aan te laten sluiten.

Bron: NZa

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg