invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

'Meedoen in Zeist' zet leven centraal

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De samenleving is onderhevig aan sterke veranderingen (politieke, sociale, economische en maatschappelijke veranderingen). Dit heeft invloed op de omgeving waar mensen met elkaar samenleven en hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Er is een beweging gaande naar een veranderende 'nieuwe samenleving'. Vitras, Abrona, Kwintes en MeanderOmnium (VAKM) willen een bijdrage leveren aan de vorming van de nieuwe samenleving door burgers te ondersteunen in de context van participatiesamenleving.

Het samenwerkingsverband VAKM is deelnemer aan de Thematranche Welzijn van In voor zorg! en presenteert de resultaten van het traject 'Meedoen in Zeist'In het traject staat het wijkservicepunt (WSP) niet meer centraal maar de verbinding met de burger. Met dit traject werd beoogd dat elke burger in Zeist op een laagdrempelige manier onderdeel is of kan zijn van de wijk waarin hij woont en dat hij een actieve bijdrage aan de samenleving levert. Indien nodig wordt de burger ondersteund met professionele dienstverlening.

Enkele successen

  • 'Meedoen in Zeist' is in Zeist een begrip aan het worden;
  • Bewoners van de wijk beginnen meer betrokken te raken bij het zorgen voor elkaar;
  • Bewoners van de wijk hebben een (grotere) rol gekregen in Café Noord (Wijkservicepunt);
  • Het gedachtegoed om vanuit eigen kracht naar een ondersteuningsvraag te kijken staat bij medewerkers centraal;
  • Medewerkers, managers denken vanuit het collectief en niet vanuit de eigen organisatie;
  • Het kijken en werken vanuit kracht heeft een eerste vorm van zorgafname opgeleverd.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg