invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

In voor zorg! goed voor transitie van langdurige zorg

Gepubliceerd op:

Zorgorganisaties en het ministerie van VWS weten elkaar beter te vinden, delen  kennis beter en lossen knelpunten in de langdurige zorg beter op. Dit blijkt uit onafhankelijk kwalitatief onderzoek van Sioo naar het programma In voor zorg! van het Ministerie van VWS dat liep van 2009 tot en met april 2017.

Toekomstbestendig

433 organisaties in de langdurige zorg, deden vrijwillig mee aan In voor zorg!, een programma met als doel zorgorganisaties te helpen om zich ‘toekomstbestendig’ te organiseren en zo de langdurige zorgsector sterk en robuust te maken. Uit het onderzoek van Sioo, een Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, blijkt dat In voor zorg! heeft bijgedragen aan de transitie van de langdurige zorg door te agenderen, focussen, sturen en enablen.

Driver’s seat

In voor zorg! zette zorgorganisaties in de driver´s seat, blijkt uit het onderzoek. De organisaties kregen ruimte en verantwoordelijkheid met In voor zorg! op afstand. Zij konden daarbij grotendeels zelf bepalen wat voor ondersteuning zij wilden en hoe die verliep. Zij namen daardoor zelf de regie. Het verplichte format dat hoorde bij het programma, hielp ook mee aan vernieuwing en verbetering. Organisaties realiseerden verbetering op het gebied van omgang met cliënten, arbeid, technologie, organisatie en besturing.

Gouden gids

Van alle deelnemers is gevraagd om hun aanpakken en resultaten op invoorzorg.nl en op bijeenkomsten te delen. Deze informatievoorziening functioneerde de afgelopen jaren als een soort gouden gids voor de langdurige zorg, ook voor organisaties die niet deelnamen aan een In voor zorg-traject.

Borging

Volgens Sioo is het belangrijk om de bestaande kennis en de ingezette veranderingen te borgen. Daarnaast is de werkwijze van In voor zorg! wellicht toepasbaar bij andere overheidsprogramma’s en kan deze zo bijdragen aan een goede dienstverlening op verschillende gebieden op lokaal niveau tegen zo laag mogelijke kosten.

Kwalitatief onderzoek

De onderzoekers van Sioo interviewden medewerkers van het kernteam van In voor zorg!, bestudeerden dossiers, organiseerden groepsgesprekken met insiders uit organisaties, en hielden diepte interviews met andere insiders uit betrokken organisaties en uit organisaties die niet participeerden in In voor zorg!.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg