invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IJsselheem heeft werkprocessen efficiënter ingericht

Gepubliceerd op:

Gedurende het In voor zorg-traject van IJsselheem is gezocht naar mogelijkheden om het woonzorgcentrum om te vormen tot een nieuwe organisatie die toekomstbestendig is, die om kan gaan met een veranderende zorgvraag, financieringsvraag en nieuwe partnerschappen in de regio.

Cliëntgerichtheid

Onder begeleiding van de door In voor zorg! intern opgeleide procesbegeleiders zijn alle teams methodisch aan het werk gegaan met de thema’s bestaansrecht, inrichting, dynamiek en omgeving. Aansluitend hieraan organiseerden teams bijeenkomsten met cliënten en verwanten van cliënten om samen de werkwijzen in de dagelijkse zorg te verbeteren. Hierbij werd gebruik gemaakt van zowel 'lean' instrumenten als 'onderstroom' instrumenten.

Er is een servicepunt ontwikkeld om nieuwe klanten en op termijn eigen medewerkers beter van dienst te kunnen zijn.

Het proces van intake tot facturatie is onderzocht en aangepast door alle betrokkenen bij het proces. Het heeft geleid tot het splitsen van het zorgbemiddelingsbureau en samenvoegen van EAD en receptie en aanpassing van taken, verantwoordelijkheden en administratieve processen.

Zelforganiserende teams

IJsselheem koos vanuit de overtuiging dat minder management leidt tot een groter beroep op en een grotere stimulans voor het zelforganiserend vermogen in teams ervoor de functie locatiemanager op te heffen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen zijn alle teams in het primair proces gestart met team-ontwikkeling. Om de voortgang van de teams inzichtelijk te maken zijn metingen ontwikkeld. Er is een nieuwe roostertool geïntroduceerd waarmee teams zelf kunnen roosteren en er is nieuw inkoopbeleid ontwikkeld met betrekking tot wat centraal en wat decentraal wordt ingekocht.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg