invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wijziging zorginkoopbeleid Wlz

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De zorginkoop voor de langdurige zorg die op 1 juni start, ziet er aanzienlijk anders uit dan voorgaande jaren. Als het aan Zorgverzekeraars Nederland ligt, gaan zorgkantoren veel strengere eisen stellen aan de kwaliteit van zorg. Verpleeghuizen die niet aan de nieuwe toetredingseisen voldoen, verliezen hun zorgcontract.

Het nieuwe inkoopbeleid staat in een presentatie die brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland heeft gegeven. Zorgkantoren willen, veel meer dan voorgaande jaren, het gesprek aangaan met zorgaanbieders over kwaliteit. Verzekeraars willen op maat gemaakte afspraken met aanbieders.

Instellingen met goede kwaliteitsafspraken worden beloond met meerjarige zorgcontracten; instellingen die slecht presteren riskeren dat er helemaal geen zorgovereenkomst wordt afgesloten. Of dat ze alleen maar een eenjarige overeenkomst krijgen tegen het laagste basistarief.

Eisen

Zorgkantoren kijken bij de beslissing wel of geen meerjarencontract en tariefopslag naar een aantal voorwaarden. Zo komen organisaties waar locaties onder verscherpt toezicht staan überhaupt niet in aanmerking voor meer dan een eenjarige overeenkomst tegen basistarief. Dit geldt ook voor instellingen waar een onderzoek naar fraude loopt. Verder moeten aanbieders die een meerjarig contract boven basistarief willen in 2015 al een overeenkomst hebben met een zorgkantoor. Ten slotte moet aan de 'regionale voorwaarden' worden voldaan. Dat zijn de kwaliteitseisen die ieder zorgkantoor apart vaststelt voor de eigen zorgregio. Het idee hierachter is dat zorgkantoren met hun regionale paragraaf zelf hun visie op kwaliteit kunnen invullen.

Maximale tariefopslag

Het niet nakomen van de gemaakte afspraken in de regionale paragraaf leiden bij alle zorgkantoren tot minder opslag boven op het basistarief. De maximale tariefopslag is landelijk vastgesteld.

Waardigheid en trots

Het beleid van ZN loopt parallel aan het nieuwe kwaliteitsbeleid 'Waardigheid en trots' van het ministerie van VWS. Meer informatie daarover is te vinden op de website www.langdurigezorg.nl.

Bron: Zorgvisie

Meer weten

 

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg