invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Gebruikers nauw betrokken bij nieuwe concepten Easycare

Gepubliceerd op:

Easycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen in kaart wordt gebracht. De aanpak kenmerkt zich door samen bepalen, samen beslissen. Dat principe wordt in alles doorgevoerd, dus vanzelfsprekend ook in het doorontwikkelen van de methode zelf.

Inmiddels bevat de methodiek meerdere instrumenten voor verschillende gebruikers. Het nieuwste concept is een methodiek waarmee ouderen zelf hun welzijn en zorg kunnen onderzoeken en signaleren.

Easycare Zelfonderzoek

De testversie is door Easycare ontwikkeld samen met ouderen en in nauwe samenwerking met zorgorganisatie Netwerk 100, deelnemer van In voor zorg!. Het doel van het zelfonderzoek is dat de oudere nadenkt over zaken als welzijn, gezondheid en plannen maakt. Ook kan men daar hulpbronnen bij betrekken en zich voorbereiden op een gesprek met familie of zorgverleners. Na consultatie van de testversie bleek dat het krachtiger is om dit zelfonderzoek in een groepsgesprek te laten plaatsvinden, onder begeleiding van lokale getrainde vrijwilligers en professionals die ook sleutelpersonen zijn in de buurt. Dit concept zal gedurende een jaar getest worden in de vorm van een pilot.

Enquête en doelgroepenpanel

Ook zorgprofessionals worden als gebruiker betrokken bij de doorontwikkeling van de methodiek. Zo is onlangs een enquête uitgezet onder 1.000 zorgprofessionals; wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuner en huisartsen die met Easycare werken of ooit interesse hebben getoond in Easycare. Anke Megens onderzoeksmedewerker Easycare: ‘Wat we terug horen van gebruikers is dat Easycare een goed beeld, inzicht en gespreksmogelijkheden op alle terreinen biedt. Ook weten we dat meer dan de helft van de professionals die Easycare gecertificeerd zijn de methode regelmatig gebruiken’.

Easycare verzamelt de mening van ouderen middels een panel. Megens: ‘Ouderen geven bijvoorbeeld feedback over taalgebruik, begrijpelijkheid en leesbaarheid van instrumenten maar ook over hun eigen ervaringen, zoals: of zij echt het idee hadden aan het stuur te zitten en of zij een grote mate van zelfregie ervaarden.’

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg