invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Focus op toegevoegde waarde en collectivering bij Haarlem Effect

Gepubliceerd op:

Haarlem Effect is een breed georiënteerde welzijnsorganisatie, die met name vanuit collectieve basisvoorzieningen van toevoegde waarde wil zijn voor burgers binnen de gemeente. Het voortdurend motiveren van de inwoners van Haarlem om een maatschappelijke rol te (blijven) spelen, vormt hierbij het uitgangspunt. Haarlem Effect heeft bij aanvang van het In voor zorg-traject de slag naar vraag gestuurd en klantgericht werken in de praktijk inmiddels gemaakt. Zo wordt er nauw en veel samengewerkt met andere organisaties binnen het sociale domein en scoort zij goed in termen van tevredenheid onder klanten. De uitdaging is echter dat de organisatie deze successen nog niet voldoende heeft kunnen kapitaliseren richting de gemeente. Het profiel van de organisatie lijkt daarmee voor de organisatie zelf wel duidelijk, maar is nog niet voldoende bekend bij de omgeving. De veranderopgave van Haarlem Effect met hulp van In voor zorg! was tweeledig:

  • Het concretiseren van het onderscheidend vermogen van Haarlem Effect richting de gemeente en de samenleving;
  • Structuur aanbrengen in de wijze waarop Haarlem Effect projecten selecteert, samenwerking aangaat en successen in kaart brengt.

Veranderende context

Het In voor zorg-traject is een verandertraject geweest dat betrekking had op zowel de interne als de externe organisatie. In de buitenomgeving is aansluiting gezocht bij de juiste partners binnen passende projecten om te kunnen komen tot een effectief portfolio. Het behoeftepatroon van de gemeente is onder meer van belang geweest in de strategische overwegingen van Haarlem Effect. Deze dynamische context vraagt andere dingen van de interne organisatie. Op welke wijze kantelt een netwerkorganisatie zich richting een meer gestructureerde interne organisatie, zonder de eigenheid te verliezen? Op bestuurlijk niveau, directieniveau, met het MT, coördinatoren en met medewerkers is er in een voortdurende mix van veranderende context en interne structurering gewerkt aan deze ontwikkeling.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg