invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Odion: Focus en strategie geven richting aan meer eigen regie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Odion, een semimurale instelling voor mensen met een beperking, staat voor een grote verandering in de zorg. Er komt minder budget beschikbaar vanuit de zorgkantoren, maar ook vanuit gemeenten. Daarom stelde Odion zich ten doel om, met minder financiële middelen, met zorg het gewone leven van de cliënt te ondersteunen.

Team&Talent

Het project Team&Talent bestaat uit een scan op locatie door een onafhankelijke coach, die leidt tot het formuleren van een locatievisie en aansluitend op een verbeterplan van het team. Daarnaast is het instrument Teamportaal ingezet, dit is een digitaal instrument dat teams ondersteunt bij het zicht krijgen op elkaars talenten, het geven van feedback en hiermee het effectief inzetten van elke medewerker mogelijk maakt. Het helpt teams om hun samenwerking te verbeteren en een efficiënter team te worden.

Trots

Odion is trots op de bewustwording, de rekbaarheid en de veranderingsbereidheid van de medewerkers. De teams nemen meer regie en staf en management komen steeds meer in hun ondersteunende rol. Teams worden zich ervan bewust dat zij de regie kunnen nemen. Ze wachten niet meer af wat de teamleider bedenkt, maar brengen zelf concreet ideeën in en krijgen dan ook de gelegenheid deze uit te voeren. Ze hebben invloed op het budget en daardoor enerzijds meer gevoel voor het belang van goede indicaties en de verantwoording hiervan en anderzijds invloed op de inzet van het budget. Beleving van een medewerker: 'Ik werk hier nu al 23 jaar. In al die jaren is er steeds van alles veranderd. Nu gebeurt dat weer, maar niet eerder heb ik meegemaakt dat er zo'n samenhangende visie achter zat. Dat is goed. Het werk wordt op deze manier weer meer van mezelf.'

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg