invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Eerste Topcare-predicaten uitgedeeld

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Topcare-predicaat is uitgedeeld aan de eerste 6 gespecialiseerde zorgcentra die zich inzetten voor hoogwaardige topzorg. De organisaties ontvingen het predicaat uit handen van Kees van der Burg, directeur generaal langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het opzetten van een Topcare-structuur is onderdeel van het plan voor de kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg van staatssecretaris Martin van Rijn.

Het Topcare predicaat geeft aan dat de expertisecentra investeren in onderzoek en innovatie, nieuwe behandelmethoden ontwikkelen, samenwerken in de keten en met kennis- en onderzoeksinstituten, en kennis delen in de sector. Zo verbeteren ze de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten continu.  'Verpleeghuizen met het Topcare predicaat kun je vergelijken met wat academische ziekenhuizen zijn in de cure', zegt Diny de Bresser, voorzitter bestuur stichting Topcare en bestuursvoorzitter van Topaz. 'Het zijn organisaties voor complexe zorg waar het ontwikkelen en delen van kennis speerpunten zijn en waar deze nieuwe inzichten op de werkvloer worden ingezet.'

Diny de Bresser verzorgt de workshop ‘Nieuw ondernemerschap in de zorg door Topcare’  tijdens het Congres Invoering Wet langdurige zorg op 9 maart 2015. Bekijk het programma en schrijf u direct in!

Kennis inzetten en delen

De organisaties die het Topcare-predicaat mogen voeren zijn: De Waalboog, Atlant (locaties: Markenhof en Heemhof), Lelie Zorggroep, Vivium Zorggroep en Topaz. 'Deze organisaties werken aan wetenschappelijk onderzoek met Umc's en hogescholen naar Huntington, Korsakov en gerontopsychiatrie en geriatrische revalidatie. De kennis die zij vergaren over zware zorg  voor complexe gevallen wordt breed gedeeld en ingezet ook voor mensen thuis. Door die specialisatie zijn deze huizen ook 'last resort' plekken voor mensen met de zwaarste zorgvraag.'

Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg

Eén van de doelstellingen van het kwaliteitsplan voor verbetering van de verpleeghuiszorg, dat Van Rijn op 11 februari presenteerde, is om vanaf 2017 in het stelsel een systeem van topcare te borgen. Van Rijn schrijft: 'De zorgbehoefte van cliënten in de langdurige zorg vraagt soms om aanzienlijke kennis en vaardigheden die niet van alle zorgaanbieders verwacht mag worden. Hiervoor zijn bovendien geschikte opleidingen nodig en is verdere wetenschappelijke kennisontwikkeling vereist. Van een dergelijke topcare-structuur waarin doelgroepgericht het versterken van wetenschappelijke kennis en het verspreiden van die kennis naar de werkvloer centraal staat, is in de verpleeghuissector nog geen sprake.'

Kees van der Burg is dan ook zeer enthousiast over Topcare en prijst de initiatiefnemers over de timing en de passie van alle mensen die hieraan werken. ‘Het initiatief past binnen de hervorming van de langdurige zorg, waarbij ons credo is ‘Professioneel, zo thuis mogelijk’. Het is de wens van het ministerie om onderzoek beter op de agenda te krijgen. Mensen die in Wet langdurige zorg belanden, blijven langer thuis wonen. Zorgverleners krijgen te maken met een zwaardere en complexere zorgvraag.’ De Topcare doelstellingen - samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverleners, onderzoek, evidence based zorg en kennisdelen in de keten - geven invulling aan de wens binnen het plan om ouderenzorg te verbeteren en kwalitatief toekomstbestendig te maken.

Beoordeling

Het aantal huizen in de Topcare blijft uiteindelijk wel beperkt. Het is lang niet voor alle huizen weggelegd zijn om het predicaat te krijgen. De Bresser: 'Een externe visitatiecommissie waarin onder andere emeritus hoogleraar Martin Boekholt zitting heeft doet de beoordeling. Daar horen een zeer uitgebreid onderzoek en een bezoek van de commissie bij. Het is zeker de bedoeling dat alleen organisaties met een blijvende focus op kennis het predicaat kunnen krijgen.'

Bronnen: Topcare, Zorgvisie

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg