invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De kracht van de Zwerm bij Stimenz

Gepubliceerd op:

Stimenz is deelnemer aan Thematranche Welzijn van In voor zorg!. Als welzijnsorganisatie is Stimenz werkzaam in verschillende gemeenten, waaronder Apeldoorn, Barneveld en Ede. De organisatie zet vol in op zelfstandig ondernemende professionals die mensen uit alle lagen van de bevolking uitdagen mee te doen, te participeren en regie te (her)nemen over hun eigen leven. In het bijzonder mensen uit de lager sociaal economische lagen.

De kracht van de Zwerm

De wens van de organisatie was en is om werk te maken van een organisatie die medewerkers laat (uit)vliegen om samen met burgers/bewoners, gemeenten en netwerkpartners te zwermen/te bewegen om zo het doel te bereiken. Een organisatie die zich (in vorm en hulp en dienstverlening) snel aan kan passen, als de samenleving daarom vraagt. Dat de zwerm snel kan wenden zonder dat ze onderling botsen. Zoals bijen uitvliegen en weer terugkeren, om te halen maar ook te brengen. Dat beeld heeft Stimenz geïnspireerd dit traject van de naam ‘De Kracht van de Zwerm’ te voorzien.

Verschillende initiatieven

De organisatie is echt in beweging en het traject is een soort vliegwiel geweest om allerlei initiatieven en projecten te starten die tot doel hadden de burgers van Apeldoorn en regio’s Noord-Veluwe en Veluwe Vallei te ondersteunen en versterken. Op alle drie de pijlers Focus op burger en samenleving, Zelfstandige ondernemende professionals en Samenspel in een faciliterende organisatie zijn projecten gestart en resultaten geboekt in de gewenste richting. Veel van de resultaten uit de projecten komen beschikbaar in november/december.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg