invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

CMWW: De burger in zijn kracht

Gepubliceerd op:

Het CMWW is een brede welzijnsorganisatie die actief is in gemeente Brunssum en Onderbanken. De organisatie heeft een zeer divers portfolio aan activiteiten, wat reikt van maatschappelijk werk en ouderenadvies, tot peuterspeelzalen, cliëntondersteuning en projectmatig werk in opdracht van de gemeente. In voor zorg! haakte aan bij een reeds gestarte ontwikkeling van het CMWW. CMWW neemt de eigen kracht van de burger en haar netwerk als uitgangspunt voor al haar activiteiten. De organisatie wil komen tot een integrale aanpak binnen één plan, in samenwerking met haar partners. Binnen deze aanpak is de samenwerking tussen cliënt, gezin en sociaal netwerk leidend en kan deze eventueel aangevuld worden met professionele inzet als er geen alternatieven blijken te zijn. Anders gezegd neemt het CMWW ‘het verhaal’ van de burger als uitgangspunt en werken organisatie en het eigen netwerk faciliterend, in plaats van hulp verlenend.

SoNeStra

SoNeStra speelt een belangrijke rol in deze visie. SoNeStra staat voor het werken vanuit SocialeNetwerkStrategieën. Het biedt een perspectief waarbij professionals vanuit een basishouding leren werken die burgers in staat stelt eigen beslissingen te nemen, zelf een plan te maken samen met belangrijke mensen uit hun familie of sociaal netwerk. In samenwerking met dat netwerk voeren zij dit plan uit. Zij nemen
gezamenlijk het besluit of en zo ja, welke hulp- en/of dienstverleners een bijdrage mogen leveren aan het realiseren van hun plan. De rol van de professional is die van een facilitator; hij maakt mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruik maakt van de krachten in zijn eigen omgeving. Dit waren de doelstellingen binnen het In voor zorg-traject:

  • Het kantelen van het werkproces van de professional
  • Het ontlokken van zelf organiserende principes op team niveau
  • Het laten aansluiten van de doelen van de gemeente met de prestaties van de teams

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg