invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Breed Welzijn is een sterk samenwerkingsverband

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Breed Welzijn 's-Hertogenbosch is sinds 2014 een samenwerkingsverband van drie organisaties: Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Welzijn Divers en MEE regio 's-Hertogenbosch. Juvans en MEE bieden informatie, advies en persoonlijke ondersteuning aan individuele cliënten. Welzijn Divers is o.a. gericht op informele dagbestedingsprojecten, wijkinformatiepunten, mantelzorgondersteuning en jeugd- en jongerenwerk. Breed Welzijn wilde bijdragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de drie organisatie met hulp van In voor zorg! de samenwerking nader verkend en elkaar gevonden in een gezamenlijke ambitie en aanpak voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het doel was:

  • Kwetsbare en krachtige burgers met elkaar te verbinden en individuele hulpverlening en collectieve preventie dichter bij elkaar te brengen

Samenwerking is een feit

De samenwerking is op bestuurlijk- en managementniveau logisch geworden. De organisaties overleggen en stemmen beter af. Ook leerde beroepskrachten elkaar beter kennen en werken vaker samen. Mensen werken vanuit buurtteams waarin gezamenlijke initiatieven worden gestart. Ook worden er meer collectieve diensten ontwikkeld in plaats van individuele hulpverlening. Professionals bedenken minder wat goed is voor de wijk, buurtbewoners komen steeds meer 'in the lead'. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van 'problemen oplossen voor' naar 'het leren problemen op te lossen'. En sociale netwerken worden meer ingezet.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg