invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Bij Odion nemen de teams samen met cliënten de regie

Gepubliceerd op:

Odion heeft het In voor zorg-traject afgerond en is trots op de bewustwording, de rekbaarheid en de veranderingsbereidheid van de medewerkers.

Met het In voor zorg-traject stelde Odion zich ten doel om, met minder financiële middelen, met zorg het gewone leven van de cliënt te ondersteunen. Dit betekende o.a. de cliënt meer eigen regie geven over zijn leven, waar nodig ondersteund met technologische middelen en medewerkers in teams de regie over hun eigen werk laten voeren met een daarbij passend organisatie- en aansturingsmodel.

Resultaten

Odion is van 5 Clustermanagers naar 2 Regiomanagers gegaan die meer ruimte geven aan de teams. Daarnaast is een Manager Maatschappelijke Ondersteuning aangesteld met een specifieke opdracht ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe diensten en samenwerking binnen de Wmo. De teams nemen meer regie en staf en management komen steeds meer in hun ondersteunende rol. De teams worden zich ervan bewust dat zij de regie kunnen nemen. Ze wachten niet meer af wat de teamleider bedenkt, maar brengen zelf concreet ideeën in en krijgen dan ook de gelegenheid deze uit te voeren. Ze hebben invloed op het budget en daardoor enerzijds meer gevoel voor het belang van goede indicaties en de verantwoording hiervan en anderzijds invloed op de inzet van het budget.

De cliënt heeft nu met minder verschillende mensen te maken binnen één dienst, omdat de teams gesplitst zijn en taken verdeeld. Er wordt aangesloten bij wat de cliënt wil, hier wordt nadrukkelijker naar gevraagd. Ook wordt er samen met de bewoners gekookt.

Methode

De teams hebben het instrument Teamportaal ingezet, dit is een digitaal instrument dat teams ondersteunt bij het zicht krijgen op elkaars talenten, het geven van feedback en hiermee het effectief inzetten van elke medewerker mogelijk maakt. Het helpt teams om hun samenwerking te verbeteren en een efficiënter team te worden. Zij kunnen hier zelf mee aan de slag gaan en waar nodig de hulp van een coach inroepen. Er is een intern kennisforum in gebruik waarop medewerkers hun specifieke ervaring en kennis kunnen delen ten behoeve van collega’s.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg