invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Analyse Kleinere Zorgorganisaties: Vooruitgang op alle punten

Gepubliceerd op:

De afgelopen twee weken lichtten we 6 kleinere zorgorganisaties (KZO) uit, die vanaf januari 2015 samen met 3 andere organisaties een In voor zorg-traject doorliepen in de thematranche KZO. Dit najaar sloten zij hun trajecten allemaal succesvol af.

Om te beoordelen wat de deelnemers aan de ondersteuning bij het inspelen op de transitie hebben gehad, analyseerden we de uitkomsten. Daaruit blijkt dat deelnemers het traject over het algemeen als waardevol hebben ervaren.

Vijf pijlers

In de trajecten is in meer of mindere mate aandacht besteed aan de vijf pijlers van een professionele organisatie:

  1. Strategie en beleidsvorming
  2. Organisatie en processen
  3. Besturing en beheersing
  4. Informatietechnologie
  5. Mensen en cultuur

Bij de start van het traject hebben de negen organisaties op elk van deze pijlers de situatie beoordeeld op een schaal die loopt van 0 (situatie is helemaal niet gelijk aan de stelling) tot 10 (situatie is helemaal gelijk aan de stelling). Ook hebben zij aangeven hoe de gewenste situatie eruit ziet (op een schaal van 1 tot 10). Aan het einde van het traject beoordeelden zeven deelnemers de eigen organisatie opnieuw op elk van de pijlers. De scores zijn omgerekend naar percentages, waarbij een score 10 gelijk is aan 100%.

Uitkomsten

Deelnemers hebben het traject over het algemeen als waardevol ervaren. Op bijna alle punten is er vooruitgang geboekt, ook al zijn de gewenste situaties vaak nog niet (helemaal) gerealiseerd. Waar de behaalde resultaten duidelijk zijn achtergebleven t.o.v. de beoogde doelstellingen benoemen deelnemers wat hiervan de oorzaak is. Vaak zijn er eerste stappen gezet en is er wel een helder beeld over de vervolgroute.

Deelnemers

De afgelopen twee weken besteedden we aandacht aan 6 van de trajecten in individuele nieuwsberichten, waaraan de volledige factsheets met resultaten zijn gekoppeld. Het gaat om de trajecten van Auti-start, Zorgland Dienstverlening, JuniorCare, Kracht in Zorg, De Fochtel en Zorgburo De Liemers. In de rechterkolom naast dit nieuwsbericht staan deze trajecten uitgelicht.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg