invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Allévo doet ervaring op met beeldbellen en camerabewaking

Gepubliceerd op:

Allévo maakt de afgelopen jaren meer en meer gebruik van diverse digitale middelen die het zorgproces ondersteunen o.a. digitaal dossier met inzagemogelijkheid voor cliënt en mantelzorger via Caren, smartphone apps, alarmering, dwaaldetectie middelen, leefcirkel systemen en onrustmelders. Met uitzondering van ECD, smartphone, apps en personenalarmering worden de andere middelen intramuraal ingezet. Een logische volgende stap in deze ontwikkeling is te onderzoeken in hoeverre de inzet van digitale middelen het proces van verpleging en verzorging bij cliënten thuis kan ondersteunen. Gekozen is om in een pilot te starten met beeldbellen en camerabewaking met behulp van In voor zorg!

Nieuwe ervaringen

De pilot heeft Allévo inzicht gegeven in waar de inzet van deze middelen bijdraagt aan het proces, de veiligheid en eigen regie bij cliënten en waar niet. Daarnaast heeft het inzicht gegeven in hoe dergelijke middelen te implementeren en waar de ‘valkuilen’ zitten en wat de randvoorwaarden zijn. Uit de praktijk bleek dat beeldbellen op dit moment weinig meerwaarde biedt bij cliënten omdat het middel onvoldoende aansluit bij de vraag. Camerabewaking in de nacht daarentegen leek meer te voorzien in een behoefte. ‘Familieleden en professionals voelen zich gerustgesteld dat hun familielid /cliënt met valrisico of dwalend gedrag ‘s nacht wordt gecontroleerd zonder dat het slaapritme verstoord wordt door een controle bezoek van de nachtzorgmedewerker.

Bron: Factsheet Allévo

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg