invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZZP's 1 t/m 3 in de thuissituatie: Randvoorwaarden en toerusting zorg- en ondersteuningsaanbod

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Naar aanleiding van het voorgenomen overheidsbeleid om de zorgzwaartepakketten (ZZP’s 1, 2 en 3) vanaf 2013 niet meer te indiceren heeft ActiZ bureau HHM gevraagd onderzoek te doen naar de uitwerking hiervan voor de afzonderlijke doelgroepen binnen de ouderenzorg.

In het onderzoek is gekeken naar de cruciale randvoorwaarden en de benodigde toerusting van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de breedte, om de doelgroepen ZZP VV01-VV03 extramuraal te bedienen en welk aanvullend beleid daarvoor nodig is.

Met een tiental zorgprofessionals is een inhoudelijke voorverkenning uitgevoerd. Daarbij is gebruikgemaakt van zelfredzaamheidsscores van cliënten. De uitkomsten van de voorverkenning zijn in twee vragenlijsten landelijk getoetst onder de leden van ActiZ, zowel bij bestuurders (respons 73 instellingen) als bij zorgprofessionals / teammanagers (respons 84 instellingen).

Borgen randvoorwaarden voor zorg thuis

De uitkomsten laten zien dat het borgen van randvoorwaarden voor zorg thuis van cruciaal belang zijn voor cliënten met ZZP VV01-VV03. Voor de 3 doelgroepen zijn de randvoorwaarden ‘een gevoel van veiligheid en aanwezigheid kunnen bieden’, ‘de aanwezigheid mantelzorg/sociaal netwerk’ en het ‘aanbieden van zorg op afstand’ cruciaal.

Ook komt naar voren dat zowel voor ZZP VV01, VV02 als VV03 de outillage van de thuissituatie een belangrijke voorwaarde is voor het bieden van een reëel extramuraal alternatief.

Afstemming en coördinatie

Het verspreiden van zorg en diensten over verschillende partijen vraagt om afstemming en coördinatie tussen verschillende partijen, zowel op cliëntniveau als op tactisch en strategisch niveau. Daarnaast is voor een adequate uitvoering van de voorgestelde maatregel beleid op uiteenlopende terreinen noodzakelijk.

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg