invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Publicatie Zorg in beweging! 50 voorbeelden uit de In voor zorg-praktijk

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorgorganisaties in de langdurige zorg staan aan de vooravond van een wijziging van hun financiering, (beleids)doelstellingen, uitvoering en organisatie van de zorg en dienstverlening. Een groot aantal zorgorganisaties heeft belangrijke stappen gezet ter voorbereiding op de transitie en daarmee op een andere toekomst.

Voor een deel heeft In voor zorg! zorgorganisaties hierbij kunnen ondersteunen. In de publicatie ‘Zorg in beweging!’ leest u onze analyse van de resultaten van 50 zorgorganisaties die goede resultaten bereikten.

Wezenlijke wijzigingen noodzakelijk

Gebleken is dat het voor een onomkeerbare omslag in doen en denken van belang is dat organisaties hun veranderopgave op een integrale en fundamentele wijze aanpakken. Alleen het wijzigen van een organisatiestructuur is bijvoorbeeld niet voldoende om duurzaam toekomstbestendig te worden.

De trajecten die In voor zorg! begeleidde laten zien dat organisaties (financieel) succesvol zijn als zij sturen op wezenlijke wijzigingen in de cultuur, structuur en werkwijze. Alleen dan is er sprake van een daadwerkelijke kanteling naar een onomkeerbare verandering. Ook daarom presenteren we de voorbeelden langs de thema’s van het programma In voor zorg!:

  • Bedrijfsvoering (doelmatiger en slimmer organiseren, afbouw, fusie en extramuraliseren)
  • Professionals (zelf organiseren, ambulantiseren en stimuleren van samenredzaamheid)
  • Ketenzorg (samenwerkingsverbanden en netwerken)
  • Zorg op afstand (technologie in de zorg om doelmatigheid en zelfredzaamheid te stimuleren)

Grote veranderkracht

De voorbeelden laten zien dat de sector grote veranderkracht heeft en in staat is tot een transitie om met minder geld meer of dezelfde kwaliteit te bieden. Het betreft geen uitputtende selectie van goede voorbeelden, maar een brede afspiegeling van de behaalde resultaten in relatie tot diverse veranderopgaven waar de sector voor staat. Vernieuwen kon altijd al, maar implementatie en borging van verandering moeten nu écht. Deze 50 voorbeelden laten zien dat dit mogelijk is.

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg