invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Handreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen'

Gepubliceerd op:

De organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met een psychiatrisch probleem of lichtverstandelijke beperking verandert. En dat heeft gevolgen voor woningcorporaties. De werkwijze van samenwerkingspartners wijzigt en de vergoeding van huisvestingslasten van projecten van beschermd wonen verloopt anders. Daarnaast ervaren corporaties nu al vaker overlast in hun eigen woningbestand van huurders die voorheen geïndiceerd werden voor opvang of verblijf. 

Laat doelgroep niet tussen wal en schip vallen

Het is belangrijk dat deze doelgroep, mensen met psychische problematiek, niet tussen wal en schip valt. Daarbij kunnen ook corporaties een belangrijke rol vervullen door initiatieven te nemen en op zoek te gaan naar een passende aanpak. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente, zorgaanbieders en welzijnspartijen.
 
De corporatiehandreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen' geeft praktische informatie en beschrijft voorbeelden van corporaties. Als hulpmiddel en bron van inspiratie voor collega-organisaties. Met de wetenschap dat het om lokaal maatwerk gaat en niet iedere aanpak overal even succesvol zal zijn. Maar met de zekerheid dat niets doen zeker geen oplossing biedt.

Meer weten

Bron: www.kcwz.nl

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg