invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De generalistische wijkprofessional is bij veel gemeenten in opkomst. Gemeenten stellen functieprofielen op van ‘de generalist’ die op nieuwe manieren burgers ondersteunt. Niet meer door taken over te nemen of ‘te zorgen voor’, maar door eigen regie te stimuleren en het netwerk te betrekken bij de oplossing van problemen.

Het nut van de generalist

De generalist is daarnaast van alle markten thuis (wonen, welzijn, zorg, inkomen) en kan alle doelgroepen op integrale wijze ondersteunen (jong en oud, zonder en met beperking). Maar bestaat deze 'super' generalist eigenlijk wel? En is een generalistische professional altijd wenselijk of is er voor ondersteuning aan burgers met multi-problematiek ook een taakverdeling nodig tussen specialistische professionals?

Taakverdeling tussen professionals

In een recente studie van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg geeft promovenda Lieke Oldenhof antwoord op deze vragen. Zij liep mee met Sociale Wijkteams en Vraagwijzers (WMO-loketten). Op basis van observaties en interviews komt zij tot de conclusie dat 'de generalist' niet bestaat en ook niet per definitie wenselijk is.

In sociale wijkteams en Vraagwijzers werken in de praktijk meestal specialistische professionals, zoals juridische, opbouw- en maatschappelijk werkers. Bovendien blijkt dat een bepaalde mate van taakverdeling tussen specialistische professionals ook nodig is voor goede ondersteuning: niet de opbouwwerker maar de wijkverpleegkundige kan bijvoorbeeld het beste wondverzorging doen.

Omdraaien van de discussie

In de studie wordt de discussie daarom omgedraaid. De wijkprofessional is in eerste instantie specialist, maar ontwikkelt wel generalistische competenties. Voorbeelden van deze generalistische competenties zijn generalistische vraagverheldering, het aanspreken van eigen regie en het betrekken van het sociale netwerk. Er worden in de studie verschillende aanbevelingen gedaan aan gemeenten om deze generalistische competenties verder te bevorderen.

Bron: Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen-Zorg

Meer weten

• Download de studie van Lieke Oldenhof – Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties (pdf)

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg