invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

‘Wat je wordt, bepaal je zelf’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

‘Wat je wordt, bepaal je zelf’ vertelt het verhaal van het vervangen van een top down gestuurd opleidingsbeleid door een beleid dat zelfsturend leren op alle niveaus stimuleert en faciliteert.

Nadat zorgorganisatie en In voor zorg-deelnemer Estinea eind negentiger jaren de keuze had gemaakt voor een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod aan cliënten, volgde in de periode 2000 - 2006 de implementatie van zelfsturende teams om die vraagsturing ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven. Al snel werd de opleidingsbehoefte in de organisatie anders dan in de jaren ervoor. Dat resulteerde in het ontwikkelen van een model voor zelfsturend leren. Toen bleek er een enorme hoeveelheid latent talent binnen de organisatie te worden aangeboord.

Dit boek beschrijft het proces, de ervaringen, de valkuilen en de successen. Ook de theoretische uitgangspunten en de relatie met Human Resouce Management (HRM)-beleid komen uitgebreid aan de orde.

  • 'Wat je wordt, bepaal je zelf’ is verkrijgbaar bij Estinea:
    Stichting Estinea, The Netherlands
    ISBN/EAN 978-90-816035-1-5
    NUR-code 800 Geestelijke gezondheidszorg

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg