invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vroegtijdige opsporing risico's en problemen gezondheid ouderen

Gepubliceerd op:

Bij het ouder worden kunnen problemen ontstaan op het gebied van gezondheid en welzijn. In Nederland zijn er verschillende initiatieven in gang gezet om risico’s en problemen op deze gebieden in een vroeg stadium op te sporen. De achterliggende gedachte hierbij is dat ouderen dan beter ondersteund worden en daardoor mogelijk langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen.

Deze factsheet is bestemd voor:

  • Beleidsmakers
  • Onderzoekers
  • Zorgverleners
  • Andere betrokkenen bij vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen

Onderzoek risico's en problemen gezondheid en welzijn ouderen

Met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar verschillende vormen van vroegtijdige opsporing van risico’s en problemen op het gebied van gezondheid en welzijn bij (kwetsbare) ouderen.

Daarbij is gekeken naar de volgende vragen:

  • Welke vormen van vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen zijn er, en wat zijn hun knelpunten en succesfactoren?
  • In hoeverre sluiten de huidige initiatieven aan bij de daadwerkelijke hulpvraag van ouderen?
  • Hoe verhoudt vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen zich tot regionale populatiegerichte initiatieven?
  • Wat is er nodig om initiatieven voor vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen te verbeteren?

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg