invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Van hard werken naar bewust werken

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De ouderenzorg staat onder toenemende maatschappelijke en politieke druk. Veranderingen binnen de zorg zijn dan ook onontkoombaar. Van zorgorganisaties wordt verwacht dat men de kwaliteit van de zorg weet te waarborgen. Heldere communicatie en duidelijke afspraken naar cliënt en diens familie over de geboden zorg zijn daarvoor een absolute voorwaarde.

Medewerker centraal

In het boek 'Van hard werken naar bewust werken' geven auteurs Jean-Luc Spaninks en Peter Westerhof zicht op een proces dat organisaties handvatten biedt om de tevredenheid van medewerkers te verhogen en daarmee de zorg voor de cliënt te verbeteren.

De filosofie achter dit proces: Stel de medewerker centraal, zorg dat deze zich gesteund weet, zich waardevol voelt en werkplezier ervaart. Pas dan komt zijn kennis, kunde en vaardigheid werkelijk tot wasdom. Een gevolg hiervan is dat zijn zelfvertrouwen en betrokkenheid toeneemt en daarmee zijn cliënt én diens familie gebaat.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg