invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Transformationele en participerende leiderschapsstijlen effectief bij organisatieveranderingen

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Verandering speelt in veel organisaties een grote rol. De manier waarop managers hiermee omgaan, is van invloed op het functioneren van medewerkers. Effectieve leidinggevenden zorgen ervoor dat het werk goed wordt gedaan en de medewerkers tevreden zijn. Onderzoek toont aan dat twee leiderschapsstijlen beide bijzonder geschikt zijn: transformationele en participatieve stijlen. De effectiviteit is echter afhankelijk van de samenstelling van het team van de leidinggevende.

Kenmerken

Opvallend bij een transformationele leider is een inspirerende en motiverende stijl. Het gaat vooral om het uitdragen van een visie. De focus ligt op de toekomst: waar gaat de organisatie heen en wat willen we.

Een participatief leider laat medewerkers vaker meedenken. Hij vraagt hun om input en laat hen verantwoordelijkheid dragen voor veranderingen.

Effectiviteit in teams

Beide types leidinggevenden zijn geschikt om veranderingen op gang te krijgen, ook al spelen ze elk hun eigen rol. Of hun aanpak effect heeft hangt sterk af van de teamsamenstelling. Transformationeel leiderschap is vooral effectief in een gevarieerd team waar een transformationeel leider het team managed op overeenkomsten. Door een sterke identificatie met de organisatie stimuleert deze stijl werkeffectiviteit en werktevredenheid.

Participatief leiderschap is juist effectiever in homogene teams die over het algemeen minder veranderingsgezind zijn. Een participatief leider stimuleert vooral de samenwerking en creëert hiervoor een gunstig klimaat. Dit heeft als resultaat dat teams meer willen werken aan vernieuwing, en daar minder conflicten over maken.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg