invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Terug naar de kern: organisatievitaliteit in de zorgsector

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De zorg- en welzijnssector is sterk in beweging. De structuur van de gezondheidszorg wordt ingrijpend veranderd met als doel te faciliteren dat de kerntaak van de zorg meer centraal komt te staan. Daarnaast zien we de toenemende tendens dat cliënten, patiënten en hun informele zorgsysteem de regie nemen en krijgen voor meer maatwerk en een hogere kwaliteit van zorg.

Macht, controle en administratieve lastendruk worden meer en meer losgelaten en vervangen door faciliterend leiderschap, ruimte voor professionals en regie bij de cliënt (-systemen). Dit maakt dat zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten zoeken naar een nieuwe balans tussen macht en leiderschap, controle en loslaten, intra- en extramuraal, tussen medisch en maatschappelijk, tussen cure en care. Het brengt een nieuwe dynamiek met zich mee, waarbij oude principes worden vervangen door nieuwe. Het leidt tot grote organisatie- en cultuurveranderingen.

Wanneer de structuur en processen (bovenstroom) in een organisatie veranderen, ontstaat er een andere onderlinge dynamiek (onderstroom), omdat posities, processen, procedures, producten van alle stakeholders veranderen. Het opnieuw zoeken naar je plek als bestuurder, directeur, manager, coach, teamleider, ondersteunende dienstverlener, stafmedewerker, zorg- & welzijnsmedewerker of informele zorgverlener zorgt bij de één voor onrust en ongemak en bij de ander voor een ongekende passie en meer werkplezier.

Dit rapport richt zich op de organisatievitaliteit van zorginstellingen (ziekenhuizen, poliklinieken, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) en enkele welzijnsinstellingen die deze ontwikkelingen op een gezonde wijze het hoofd en hart willen bieden.

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg