invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Sociale netwerken van verzorgend personeel essentieel voor goede dementiezorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Sociale netwerken van verzorgend personeel op afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn van groot belang voor een goede zorg aan ouderen met dementie. Meer communicatie en meer uitwisseling van advies tussen verzorgenden, leiden tot een betere kwaliteit van zorg, zo stelt Sandra van Beek in onderzoek dat zij uitvoerde bij het NIVEL, waarop zij 30 september promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Van Beek richtte zich in haar onderzoek op de informele sociale netwerken van verzorgend personeel op afdelingen voor bewoners met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen. Haar veronderstelling was dat sociale netwerken van invloed zijn op het gedrag van personeel en daardoor – indirect – op de zorgprocessen en de kwaliteit van leven van bewoners. Van Beek onderzocht de communicatienetwerken van het personeel, de adviesnetwerken en netwerken tussen personeel en informele zorg.

Sociale betrokkenheid

Op afdelingen waar verzorgenden een verbinding hebben met bewoners doordat zij familie of kennissen van die bewoners kennen, bleek de bejegening beter. Meer communicatie tussen verzorgenden, meer uitwisseling van advies én meer contacten met familie hingen ook samen met meer sociale betrokkenheid van bewoners met dementie. Sandra van Beek: ‘Dit is een belangrijke uitkomst, omdat bewoners met dementie vaak niet in staat zijn om hun eigen sociale contacten te onderhouden. Hun sociale betrokkenheid – een belangrijk aspect van kwaliteit van leven – is daardoor vaak laag. Dit onderzoek geeft handvatten om de sociale betrokkenheid van cliënten met dementie te verbeteren, zonder dat extra personeel hoeft te worden ingezet.’

Tevreden medewerkers

Communicatienetwerken met collega’s hangen ook samen met de tevredenheid van de medewerkers, de steun die zij ervaren en hun motivatie. Van Beek: ‘Op afdelingen met gemotiveerde medewerkers is ook de bejegening van bewoners beter. Daarom is het belangrijk dat organisaties aandacht hebben voor een goede communicatie tussen medewerkers, bijvoorbeeld door het indelen van werkroosters en stimuleren van informeel contact buiten werkuren.’ Daarnaast vraagt zij aandacht voor de relatie tussen verzorgend personeel en familieleden en kennissen van bewoners met dementie. ‘Met het oog op de geplande veranderingen in de ouderenzorg worden deze contacten met familie waarschijnlijk alleen nog maar belangrijker voor een goede dementiezorg.’
 
Bron: NIVEL

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg