invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samen zorgen voor thuiswonende ouderen

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Dit rapportage geeft u een beeld van de samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg.

Zij overleggen weinig. Als dit plaatsvindt dan is dat vooral tussen ‘centrale’ mantelzorgers enerzijds en verzorgenden en verpleegkundigen anderzijds. Dit gebeurt vooral wanneer de oudere zelf minder goed in staat is de zorg zelf te organiseren.

Succesfactoren

Formele en informele zorgverleners noemen veelal dezelfde succesfactoren in de samenwerking. De succesfactoren vallen uiteen in 3 categorieën:

  • Goede communicatie en overleg over de zorg
  • Goede taakverdeling in de zorgverlening
  • Goede relatie tussen de hulpverleners

Naast dit rapport zijn er brochures ontwikkeld voor mantelzorgers, medewerkers en managers in de thuiszorg om de samenwerking te verbeteren.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg