invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Riwis: Wmo-proof dankzij verbeterde bedrijfsprocessen

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Om de toekomst te garanderen, wilde Riwis met een flexibele bedrijfsvoering anticiperen op de verandering in de samenleving en meer specifiek op de verandering van de inrichting van de langdurige zorg. Riwis heeft daarom met hulp van In voor zorg gewerkt aan de verbetering van haar bedrijfsprocessen volgens de principes van ‘slimmer werken’. Riwis heeft enorme vorderingen heeft gemaakt in het Wmo-proof maken van de organisatie blijkt uit de retrospectieve analyse van het In voor zorg-traject.

Eenpuntslessen

Tal van werkprocessen zijn geanalyseerd en gerationaliseerd. Daarbij werd gebruikgemaakt van zogenaamde eenpuntslessen, het uitwerken van verbetervoorstellen door de professionals. Het doorlichten van processen en procedures heeft vele formulieren overbodig gemaakt (tot wel de helft) en vele registraties zijn vereenvoudigd. Dat heeft alleen al in het Cluster Volwassenen, team Ambulant een besparing opgeleverd van € 126.000 per jaar.

Harmonisatie

De achterstand in de harmonisatie van de systemen en processen is in hoog tempo ingehaald. Daarmee lijkt de organisatie belangrijke randvoorwaarden vervult te hebben om ‘lean’ en ‘mean’ aan de eisen van de nieuwe contractpartijen te kunnen voldoen.

Minder management

Het aantal MT-leden is gedaald van twaalf naar acht. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om het grote aantal HBO-opgeleide begeleiders (doorgaans betaald in schaal 45) te vervangen door, of te demoveren tot MBO-niveau, betaald in schaal 35. Veel medewerkers krijgen flexibelere contracten aangeboden, waardoor hun werktijden beter kunnen worden afgestemd op de begeleidingsbehoeften van cliënten.

Per saldo kan geconcludeerd worden dat Riwis enorme vorderingen heeft gemaakt in het Wmo-proof maken van de organisatie. Borging en verbreding van die resultaten en het verder zich eigen maken van dat wat de samenleving van haar vraagt is de grote uitdaging waar de organisatie nu nog voor staat.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg