invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rapport: Wijkanalyse benodigde capaciteit aan niet-geïndiceerde wijkverpleging

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

ProZorg en het NIVEL hebben voor de stad Den Haag een berekening gemaakt van de benodigde capaciteit aan ‘vrije regelruimte’ voor de wijkverpleegkundigen, oftewel de benodigde capaciteit voor de niet-geïndiceerde wijkverpleegkundige taken. Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw programma 'Zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'. Deze wijkverpleegkundigen hebben een signalerende en verbindende functie.

Zelfstandige projecten

Niet-geïndiceerde wijkverpleegkundige zorg dient in sterkere mate te worden ingezet naarmate wijken een hogere achterstandsscore hebben. In het onderzoek is een wijkanalyse uitgevoerd om te komen tot een verdeelsleutel van de benodigde capaciteit. Dit komt neer op: 2,5 fte per 10.000 inwoners in lage statuswijken; 1,4 fte per 10.000 inwoners in wijken met een gemiddelde sociaal-economische status en 0,4 fte in wijken met een hoge sociaal-economische status.

In Den Haag is er voor gekozen de ZonMw Zichtbare Schakelprojecten als zelfstandige projecten neer te zetten. De wijkverpleegkundigen die functioneren als zichtbare schakel verrichten hierbij alleen niet-geïndiceerde taken. Op andere plaatsen in Nederland is er vaker voor gekozen deze niet-geïndiceerde taken te laten uitvoeren door brede wijkverpleegkundigen die ook de geïndiceerde zorg tot hun taken rekenen. In Den Haag biedt het de mogelijkheid specifiek te kijken naar deze niet-geïndiceerde taken.

Inzet naar inzicht

De inzet van de wijkverpleegkundige in de projecten ligt dus voor de indicatie-drempel. Ze heeft als professional een eigen verantwoordelijkheid en hoeft zich daarover niet tegenover andere partijen te verantwoorden. Daardoor kan zij zich richten op groepen en activiteiten die er naar haar professionele inzicht toe doen. De reden voor het inzetten van hulp is in veel gevallen een gevoel van 'niet pluis'.

Factoren benodigde inzet

In de literatuur en gesprekken zijn de volgende factoren geïdentificeerd, die een rol spelen bij de benodigde inzet:

  • Aantal kwetsbare mensen/huishoudens dat zorg/aandacht en case-management nodig heeft in het gebied.
  • De kracht van het aanwezige sociale systeem rondom deze mensen/huishoudens, zoals mantelzorg en vrijwillige inzet.
  • De zorg- en ondersteuningsinzet die er vanuit bestaande reguliere zorgverleners al geboden wordt.
  • De mate en de kwaliteit van samenhang en samenwerking, waardoor de zorg en ondersteuning als een geheel functioneert. Daar waar de samenwerking en samenhang al aanwezig is, hoeft deze niet te worden aangebracht door de wijkverpleegkundige met niet-geïndiceerde taken.

Aanbevelingen

De rapportage sluit af met een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan is de hier uitgevoerde analyse te herhalen in andere regio’s om zo te achterhalen of de sterke samenhang met de sociaal-economische status (SES) in Nederland als totaal bestaat en welke andere variabelen eventueel daarbij belangrijk blijken.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg