invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rapport: Toekomstbestendige mantelzorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het thema mantelzorg staat volop in de belangstelling door de hervorming van de langdurige zorg en de transities in het sociale domein. Om de kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg te waarborgen, wordt steeds vaker een beroep gedaan op de sociale omgeving van hulpbehoevenden. De Regio Achterhoek heeft te maken met een extra sterke vergrijzing en stelde zichzelf de vraag of er in de toekomst voldoende mantelzorgers zijn om de zorgvraag op te vangen. De vraag naar mantelzorg stijgt minder snel dan je op basis van demografische ontwikkelingen zou verwachten, omdat de oudere van de toekomst gezonder en vitaler is en steeds langer zorgtaken op zich kan nemen.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Regio Achterhoek het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om met een advies te komen over hoe professionele zorg en mantelzorg in de toekomst het best kunnen worden afgestemd. In het onderzoek is ook gekeken naar het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers kan hier aan bijdragen. Tot slot is in het rapport een overzicht gegeven van beschikbare handreikingen en methoden voor gemeenten en professionele zorgverleners om mantelzorgondersteuning vorm te geven.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg