invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Preventie en het bevorderen van zelfmanagement: Visies en ervaringen van zorgprofessionals

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Ongeveer 80% van de professionals in de verpleging en verzorging vindt preventie en het bevorderen van zelfmanagement een taak van de eigen beroepsgroep. Zo’n 60% vindt het leuk om hier in de toekomst meer tijd aan te gaan besteden. De helft vindt echter de eigen kennis en vaardigheden op dit terrein voldoende, zo blijkt uit vragenlijstonderzoek onder het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL.

Preventie en zelfmanagement zijn kernbegrippen in het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook in de nieuwe beroepsprofielen voor toekomstige verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en zorgkundigen wordt relatief veel aandacht besteed aan preventieve taken en het bevorderen van zelfmanagement.

Panel Verpleging & Verzorging

Uit dit vragenlijstonderzoek blijkt dat veel zorgprofessionals preventie en zelfmanagementbevordering tot hun taken rekenen, maar tegelijkertijd nog niet klaar zijn voor een toekomst met meer en meer taken op deze terreinen.

Alle respondenten maakten deel uit van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL, een onderzoeksgroep die regelmatig bevraagd wordt over actuele beroepsinhoudelijke onderwerpen. Ruim 750 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders vulden de vragenlijst in (respons 66%). De respondenten werkten in ziekenhuizen, de geestelijke gezondhiedszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg, thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen.

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg