invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl: U bent aan zet!

Gepubliceerd op:

Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Wie meer wil weten over dit thema, dat door de vergrijzing actueler is dan ooit, kan kosteloos de praktijkgids 'U bent aan zet!' bestellen. De praktijkgids is ook te downloaden.

Individuen staan centraal

Bij de aanpak vanuit Opplussen Nieuwe Stijl staan individuele huurders én eigenaar-bewoners centraal, is er veel aandacht voor maatwerk en komt de eigen verantwoordelijkheid van mensen nadrukkelijk in beeld. Nieuw is ook het toepassen van kleine, slimme oplossingen voor grote resultaten. Communicatie met senioren en het aansluiten bij hun persoonlijke behoeften is essentieel. Dat kan goed via doelgroepsegmentering.

Projectmatige aanpak

Om op lokaal niveau samen aan de slag te gaan, ligt een projectmatige aanpak voor de hand. Per projectfase komen de belangrijkste activiteiten, succes- en faalfactoren aan bod. Een verwijzing naar bronnen voor verdieping maakt deze gids compleet. 

W+W+Z=Maak het samen!

De praktijkgids maakt deel uit van een reeks publicaties uit het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen!. Het ondersteuningsprogramma is een samenwerkingsproject van MOVISIE, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Vilans, en is gericht op het versterken van regie en samenwerking.

W+W+Z=Maak het samen! is onderdeel van het actieplan Beter (t)huis in de buurt van het ministerie van VWS en het ministerie van BZK/WWI.

Bron: Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg