invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Partnerschap is meer dan samenwerken

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Deze publicatie van ZZG Zorggroep is erop gericht om samen nieuwe beelden te vormen over de omslag van een verzorgende maatschappij naar een netwerkmaatschappij. 

Het is een eerste aanzet om de belangrijkste thema’s op de agenda te zetten en een netwerk tot stand te brengen waarin we met elkaar actief participeren om voor en samen met kwetsbare ouderen tot duurzaam partnerschap te komen.

De volgende 3 kernwaarden staan hierbij centraal:

  • mensgericht
  • maatschappelijk ingebed
  • economisch volhoudbaar

Deze kernwaarden zijn verbeeld in de vorm van een kloppend hart. Ze worden gevoed via de inbreng van betrokken partners door middel van vakmanschap, voorwaardenscheppende condities en innovatieve oplossingen.

Sociale cohesie, samenredzaamheid en ondersteuning

Gezond ouder worden gaat in de eerste plaats over het voorkomen van afhankelijkheid van zorg en het verlies van zelfredzaamheid. Veel mensen hebben na hun pensionering minstens 20 jaar voor zich om in goede gezondheid naar uit te kijken. Een ieder die ouder wordt, wil de regie over het eigen leven behouden en wonen in een woning en woonomgeving die past bij de eigen manier van leven, ook als men met eventuele fysieke beperkingen heeft. Zelfstandig blijven wonen in de eigen woning of in de eigen wijk heeft dan ook de voorkeur.

De visie van de overheid op de (ouderen)zorg is afgelopen jaren veranderd. Er wordt sterk ingezet op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers; een omslag in het denken van ziekte en verzorging naar het denken in gezondheid en gedrag. Het tot stand brengen van sociale cohesie, samenredzaamheid en ondersteuning vanuit wederkerigheid zijn begrippen die betekenis moeten krijgen om de zelfstandigheid van kwetsbare ouderen te vergroten.

Samen met de veranderende wensen en behoeften van ouderen is dit bepalend voor de ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg. Dit vraagt van de betrokken maatschappelijke organisaties een andere manier van samenwerken en een nieuwe koers. De professional staat, samen met de klant, in deze nieuwe koers weer centraal. Hij wordt uitgedaagd om zijn vakmanschap in verbinding te brengen met de behoeften van de burgers en de maatschappelijke vraagstukken die voortkomen uit de toenemende vergrijzing met de bijbehorende gevolgen.

De wijk wordt door de burgers, de overheid en andere maatschappelijke organisaties als centraal thema gezien. Voor de burgers zullen de gezamenlijk uitgewerkte ambities van de verschillende partijen zichtbaar moeten worden en duurzaam tot het gewenste resultaat moeten leiden. Het tot stand brengen van zowel sociale innovaties als nieuwe voorzieningen en diensten vraagt om meer dan samenwerken alleen.Gezamenlijke ambities, het aanpakken van de vraagstukken en het bundelen van expertise tussen alle partijen is dan noodzakelijk om de domeinoverstijgende opgave in de praktijk duurzaam ten uitvoer te brengen.

Dit document voor nieuw partnerschap in de wijk is een eerste aanzet vanuit ZZG zorggroep en dient als inspiratiebron te worden gezien.

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg