invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Onderzoek Vilans: Op weg naar een nieuw lokaal integraal samenspel

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De transformatie van AWBZ naar Wmo en Zorgverzekeringswet is in volle gang. Hoe verloopt het proces tot nu toe? Wat gaat al goed en wat loopt nog stroef? Waar kunnen we al van goede voorbeelden leren en waar ligt nog een kennis- en informatiebehoefte?

Vilans heeft een onderzoek uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van VWS, om in beeld te brengen hoe zorgaanbieders in de transformatie zitten en hoe zij kijken naar het samenspel met de gemeenten.

Zeven regio's

In het onderzoek zijn zeven regio’s onder de loep genomen: Den Bosch, Alkmaar, Almere, Holland Rijnland, Utrecht, Twente en Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij werd telkens vanuit drie perspectieven gekeken:

  1. Opdrachtgeversperspectief van gemeenten en zorgverzekeraars 
  2. Opdrachtnemersperspectief van zorgaanbieders 
  3. Uitvoeringsperspectief van zorg en welzijn

Bestuurders, wethouders, directeuren en managers uit deze regio’s werd de vraag voorgelegd: ‘Hoe zetten gemeenten, welzijn en zorgaanbieders in op de transitie? En hoe sluiten zorgverzekeraars hierop aan?

Meer met minder

Voorlopige conclusies? Eigen belang van zowel gemeenten als zorgaanbieders speelt een belangrijke rol. In sommige regio’s wordt ‘meer met minder’ al concreet vormgegeven. Veel wordt lokaal ontwikkeld. We zien veel verschillende typen wijkteams, verschil in invulling van governance, bekostiging, inkoop, kwaliteit en monitoren. Nergens is al een harde businesscase voor onderbouwing van de ingeslagen weg. Wel gloren een aantal oplossingsrichtingen.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg