invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

NIVEL kennissynthese ‘De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De wijkverpleegkundige is actueler dan ooit. Door kwalitatief goede zorg dichtbij huis te bieden, moeten wijkverpleegkundigen bevorderen dat mensen langer thuis kunnen wonen. In de kennissynthese ‘De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen’ laat het NIVEL zien dat een grote rol voor de wijkverpleegkundige in de zorg voor thuiswonende mensen bij veel partijen draagvlak heeft.

Aanpak

Voor de kennissynthese zijn niet alleen bestaande onderzoeksgegevens en beleidsdocumenten geanalyseerd, maar zijn ook vertegenwoordigers van de overheid en veldpartijen geïnterviewd. Tevens zijn online groepsdiscussies met stakeholders gehouden.

Belangrijkste conclusies

Uit het rapport blijkt dat de wijkverpleegkundige terugkomt als spil van de zorg in de buurt. Wel moeten de nieuwe taken zich nog uitkristalliseren in de praktijk en in de HBO Verpleegkunde-opleiding.

De belangrijkste conclusies uit het rapport op een rij:

  • De wijkverpleegkundige wil spil zijn in de zorg in de buurt;
  • Zorgvragers veranderen, de wijkverpleging ook;
  • De wijkverpleegkundige heeft regelruimte nodig;
  • Huidige opleidingen passen niet meer bij veranderende praktijk.

Op basis van deze uitkomsten doet het NIVEL een aantal aanbevelingen voor onderzoek en voor beleid en praktijk.

Serie publicaties

De kennissynthese maakt deel uit van een serie publicaties over de hervormingen in de langdurige zorg. Onlangs verscheen al een publicatie over de veranderingen in de langdurige zorg en binnenkort verschijnt een overzichtsstudie over de ouderen van de toekomst.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg