invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Nationale DenkTank 2013 presenteert ‘Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Ieder jaar gaan zo’n 20 jonge academici met uiteenlopende studie-achtergronden een taai maatschappelijk te lijf en presenteren creatieve oplossingen. Dit jaar was de betaalbaarheid van de zorg onderwerp van de DenkTank.

We lopen tegen de grenzen aan van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem: stijgende kosten en een dreigend tekort aan zorgverleners. In 2013 heeft de Nationale DenkTank zich daarom gebogen over de vraag: ‘Hoe kunnen we Nederlanders faciliteren en motiveren om daadwerkelijk zorg te dragen voor hun eigen gezondheid?’. Het antwoord staat verwoord in het rapport ‘Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg’.

Knelpunten

Eerst heeft de Nationale DenkTank samen met het werkveld de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en heeft zich daarbij gericht op vier doelgroepen.

 1. Volwassene met chronische aandoening(en);
  Momenteel functioneert 30% van mensen met een chronische aandoening optimaal zelfstandig, daar is een sterke toename te realiseren als meer aandacht wordt gegeven aan de mens als geheel en aan ‘veerkracht’.
 2. Langdurige psychiatrische patiënt;
  Zowel binnen als buiten instellingen kan de hulpverlening zich meer richten op de zelfstandigheid van psychiatrische patiënten, door de behandeling te richten op het meedoen in de maatschappij en niet tot de medische aspecten te beperken.
 3. Jongere in een multiprobleemgezin;
  De transitie van de jeugdzorg moet worden aangegrepen om gegevens van verschillende partijen samen te brengen en een onafhankelijke en generalistische poortwachter te benoemen.
 4. Kwetsbare oudere.
  Eenzaamheid speelt een belangrijke rol in de kwetsbaarheid van ouderen en is relatief eenvoudig te voorkomen. Er is nog een groot onbenut potentieel aan informele zorgverleners.

Oplossingen

Vervolgens heeft de DenkTank 10 oplossingen bedacht:

 1. Gedeeltelijk eigen risico (kostenbewustzijn vergroten door percentuele bijdrage aan zorgkosten)
 2. Praatpaal maakt sociaal normaal (wachtruimtes anders inrichten om sociaal contact makkelijker te maken)
 3. Advieswinkel (gevorderde psychologie studenten geven gratis praktisch advies aan mensen met lichte psychische klachten)
 4. Uit met oud korting (Jongeren nemen ouderen mee een dagje uit en ontvangen dan zelf ook korting)
 5. Carte blanche aanpak jeugdzorg (Een hulpverlener kan optimaal afstemmen op behoefte en vraag van gezin)
 6. Samen sterk plan (structurele samenwerking tussen ouderen en kinderen)
 7. Zelfwijzer regie over eigen zorg (inzicht in adviezen van de huisarts en de mogelijkheid om daarna zelf een verwijzing te kiezen)
 8. Zorg kwaliteit verspreid (uniforme indicatoren voor het meten van kwaliteit)
 9. HIBs geld voor preventie en innovatie (stel overheden, gemeentes en zorgverzekeraars in staat preventieve en innovatieve maatregelen te nemen zonder financieel risico te lopen.)
 10. Getrapt pensioen: gefaseerd stoppen met werk (geleidelijk in plaats van abrubt met pensioen)

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg