invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Minder PGB-houders, stabiele kosten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Doordat in 2012 een aantal maatregelen werd getroffen om het beroep op het persoonsgebonden budget (pgb) voor langdurige zorg te beperken, daalde het aantal mensen met een nieuwe indicatie sterk. De gemiddelde kosten per pgb-houder namen in 2012 echter toe waarmee de totale kosten voor de pgb’s in de AWBZ stabiel bleven.  Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Het persoonsgebonden budget in de AWBZ: monitor 2012’.

Op 1 januari 2012 werden maatregelen doorgevoerd om de sterke groei van het aantal mensen met een pgb – en daarmee van de AWBZ-uitgaven – te beperken. Na invoering van de pgb-maatregelen bleef de uitstroom tamelijk stabiel, maar nam de instroom met ongeveer een driekwart af.

Tegelijkertijd stegen echter de gemiddelde kosten per pgb-houder, van jaarlijks €18.300 aan het eind van 2011 naar €20.800 een jaar later. Deze stijging wordt vermoedelijk veroorzaakt door een tariefsverhoging van 5% voor intramuraal geïndiceerde cliënten, een toename van het aantal pgb-ontvangers met een (‘dure’) intramurale indicatie en het door de pgb-maatregelen wegvallen van ‘goedkope’ (minder dan 10 uur per week) pgb-houders.

De combinatie van minder pgb-houders en hogere kosten per persoon betekent dat de totale kosten voor de pgb’s in de AWBZ in 2012 ongeveer even hoog waren als het jaar daarvoor: €2,7 miljard. Deze stabilisatie houdt een trendbreuk in: in de periode 2009-2011 stegen de kosten nog met 9% per jaar.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg